In dit Privacybeleid (Beleid) legt Nevobo. (Nevobo, wij, ons, onze |eigenaar Volley Runner) uit hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij jouw gegevens delen. Dit Beleid ziet toe op ons gebruik van jouw informatie die wij verzamelen op of via www.volleyrunner.nl/.com (de website). Voorop staat dat Nevobo behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website.

Binnen welke grondslagen verwerken wij gegevens?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar wij gebruik van maken bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

Toestemming
Uitvoering overeenkomst
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je deze website bezoekt of je registreert binnen de Volley Runner app, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: Naam, adres, en woonplaats; E-mailadres; Telefoonnummer; IP-adres; Informatie over het gebruik van de Website, waaronder de pagina’s die je bezoekt, en informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Hoe gebruiken we gegevens die we verzamelen?
Wij, en onze dienstverleners, gebruiken jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verzenden van nieuwsbrieven en/of marketing-gerelateerde materialen. Wij verzenden deze berichten indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben;
Het personaliseren van jouw ervaring op de Website;
Verder gebruiken wij je Persoonsgegevens, voor zover toegestaan, ook voor andere legitieme zakelijke doelen, inclusief management-analyses, audits, de naleving van wet- en regelgeving.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder kan je lezen met welke organisaties Nevobo persoonsgegevens deelt.

Webhosting via TransIP
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten via ActiveCampaign
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Online advertising via Facebook en/of Instagram
Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

Hulan – Serious gaming app
De app/game is onder beheer van Hulan, zij ontwikkelen de app Volley Runner. Als je je
registreert binnen de game komen de door jouw ingevulde gegevens terecht in
ActiveCampaign. Hulan is in deze oplossing en dataverwerker en geen eigenaar.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verwijderen en/of corrigeren?
Je kunt kosteloos inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben, je kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met (dataverwerker) Techonomy BV via support@techonomy.nl. Wij zullen binnen vier weken per e-mail op je verzoek reageren.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Hoe lang bewaren wij je Persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Nevobo.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacybeleid Volley Runner app/game
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om dit privacybeleid regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2022.

Contactgegevens dataverwerker:
Techonomy BV
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven
support@techonomy.nl